Spolupráce s ostatními

Při naší práci je důležité získávat nové informace, informace si vyměňovat a neustále se vzdělávat. Spolupracujeme proto s dalšími pracovišti jak v české republice tak i v zahraničí.

MUDr. Michaela Pakszysová, CSc

EEG Institut

Poliklinika Zelený pruh
Roškotova 1717/2
140 44 Praha 4 - Braník
mobil: 776 226 988 
www.eeginstitut.cz
www.eeginstitute.eu

Biofeedback-rhb

Bc. Eva Kolářová

T. G. Masaryka 24,360 01 Karlovy Vary
mobil.:+ 420 607 276 994 www.biofeedback-rhb.cz

MUDr. Růžena Kovářová

Dětská neurologie Břeclav
bří Mrštíků 38, 690 74 Břeclav
tel: +420 519 303 343

email: Kovarova.Ruzena@seznam.cz

MUSE the brain sensin device

www.choosemuse.com

 

Galaxy

Psychowalkman

AVS Přístroje, BioFedback přístroje

tel: 774 444 795, 224 284 939
https://www.psychowalkman.cz