Použité metody

Existuje řada metod sloužících ke sledování a vyhodnocování informací a signálů, které vytváří naše tělo a náš mozek. Pomocí naměřených výsledků můžeme pak nastavit individuální programy nebo tréninkové plány vedoucí ke zlepšení současného stavu nebo zvýšení výkonu.

BioFeedback

Metoda je založená na snímání signálů a informací vytvářených Vaším tělem jako jsou například teplota, odpor kůže, srdeční frekvence, dechová aktivita, napětí a pohyby svalů, okysličení krve, EEG signály mozku a další měřitelné hodnoty..

NeuroFeedback 

(EEG Biofedback)

Metoda využívá především principu snímání a vyhodnocování elektrických signálů vytvářených Vaším mozkem tzv. EEG signálů .

Použité diagnostické postupy

Pro zjištění současného stavu a nastavení konkrétních tréninkových postupů používáme různé diagnostické metody...  

Diagnostika dětí předškolního věku

Pro děti přeškolního věku provádíme diagnostiku vzdělávacích předpokladů
a schopností učení. Cílem je zjistit, co dítě ve svém věku umí a na čem by mělo v době předškolní přípravy s rodiči více pracovat.

Diagnostika poruch učení, soustředění a výkonnosti.

Diagnostiku poruch učení, soustředění
a výkonnosti je vhodné aplikovat v případech, kdy se chce hodnocená osoba zlepšit  v některé konkrétní oblasti, nebo je jejím cílem odstranit nedostatky, které jí brání v dosažení vyšších pracovních výkonů. 

Vyhodnocením signálů mozkové a tělesné aktivity naměřených při provádění konkrétních činností je možné stanovit silné i slabé stránky hodnoceného a určit konkrétní nedostatky, které mohou mít vliv na proces učení, vzdělávání, soustředění nebo výkonnost hodnocené osoby.  

Hodnocení vlivu stresorů a chování organismu v krizových situacích.

S použitím praktických cvičení a aktivit provádíme měření a vyhodnocení reakce organismu na různé stresory a situace vedoucí ke krizovému jednání a chování. 

Hodnocená osoba tak dostává hmatatelné informace o chování svého těla v konkrétní situaci a může tak efektivněji pracovat na zlepšení současného stavu a dosahovat tak rychleji očekávaných výsledků.

Diagnostika pohybového aparátu

Pomocí sady pohybových testů a měření biologických signálů (jako je svalové napětí, dechová aktivita, tep, atd..) provádíme diagnostiku pohybového aparátu, svalové koordinace a svalových disbalancí. Diagnostika pohybového aparátu vychází z principů Vývojové kineziologie a Body Reading.