Co nabízíme

Pro děti předškolního věku

Edukativní skupiny dětí předškolního věku, diagnostika dětí předškolního věku.....

Pro děti školního věku

Diagnostika dětí školního věku, náprava poruch učení, soustředění, hyperaktivita, poruchy chování, pomalost, vývojové poruchy ...

Pro Studenty

Náprava specifických poruch učení, zlepšení soustředění, kreativity, paměti, zvýšení efektivity procesu učení, práce se tresem ...

Pro dospělé

Zlepšení soustředění, koncentrace, kreativity, paměťi, zvýšení efektivity procesu učení, práce se tresem a jeho projevy. 

Věnujeme se také zlepšování stavu po některých typech úrazů spojených s poruchami nervosvalové koordinace a specifických stavů po mozkových a srdečních příhodách .... 

Výkon a stres

Zaměřujeme se především na měření vlivu stresu na lidský organismus a hodnocení stresových projevů spojených s  poruchami spánku, ztrátou pracovní výkonnosti, syndromu vyhoření a dalšími specifickými projevy ....

Sportovní výkonnost

Diagnostika pohybového aparátu, Trénink koncentrace a soustředění; Stabilizace a zvyšování sportovní výkonnosti; Mentální trénink; Sportovní trénink a koučink ....

Speciální programy

Programy pro jednotlivce, skupiny a týmy především v oblasti týmové spolupráce, soustředění a koordinace činností, inovačního myšlení, práce se stresem a výkonností, chování ve vypjatých a krizových situacích,  ...